Oplossingen met perspectief

Consultancy

Vanuit strategisch perspectief bieden wij inzicht in de financiële ontwikkeling en de daarbij behorende risico’s. De basis hiervoor zijn feiten en data. Wij consolideren, rationaliseren en integreren verschillende databronnen tot een overzichtelijk beeld. Onze adviezen zijn kort en krachtig.

Software

De basis van de consultancy is onze in-house ontwikkelde software. Met deze dynamische software zijn wij in staat de meest complexe data te verwerken en te presenteren. Dynamisch betekent dat onze software zich snel en betrouwbaar met uw vraagstukken mee kan ontwikkelen.

Investment Management

Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de kwantitatieve onderbouwing van fondsen. BOM is met haar dynamische software in staat een nieuwe generatie beleggingsfondsen te ontwikkelen. Door fondseigenschappen te kwantificeren waardoor rendementen en risico’s voor beheersing vatbaar worden.
Hoe doen we dat?

Dynamische software

Uitgangspunt voor BOM zijn feiten. Deze feiten worden herleid tot data die zich lenen tot een kwantitatieve analyse

Uniek aan onze methode is dat wij gebruik maken van in house ontwikkelde dynamische software. Daardoor kunnen we veel sneller dan traditionele partijen van data tot een oplossing komen.

Door de kwantitatieve en gedisciplineerde systematische aanpak biedt BOM een diep inzicht in uw financiële positie van uw organisatie. Uitkomsten en ontwikkelingen worden tezamen met de daarbij behorende risico’s in een perspectief gezet. Onze werkwijze ziet er als volgt uit:

Voordat wij aan de slag gaan met de analyse, besteden we samen met u aandacht aan de concept probleemstelling in fase 1. Door onze flexibele software heeft u in een vroeg stadium al nieuwe doorsnedes van uw data. Samen stellen we daarmee een definitieve probleemstelling op voordat we aan de slag gaan met de definitieve opdracht. Dat vormt de start van fase 2. Met het daadwerkelijke doel voor ogen bieden wij u een projectplanning aan. Na de oplossing begint de implementatie, fase 3.

BOM stelt haar software ten dienste aan haar consultancy activiteiten en Investment Management. Op basis van de terugkoppelingen van deze twee activiteiten wordt het model doorlopend geactualiseerd en verbeterd.

Cultuur

De volgende kernwaardes omschrijven onze cultuur

Onafhankelijk

Het belang van onze opdrachtgever staat voorop. Dat betekent dat wij volledig onafhankelijk zijn.

Integer

We zijn eerlijk naar u, onze medewerkers en onszelf.

Duidelijk

Wij streven naar korte rapporten. Aanbevelingen en oplossingsrichtingen zijn duidelijk, haal- en toetsbaar.

Vergeet heersende veronderstellingen

Aannames staan innovatief en oplossingsgericht werken in de weg.

Laatste nieuws